Zie de Joden uit Ethiopië als trotse en trouwe helden (1)

Dec 14, 2022 | Nieuws

Shmuel Yilma is een Ethiopische Jood die na een aangrijpende reis terecht kwam in Israël toen hij zes jaar oud was. Hijzelf gelooft dat de Israëlieten kan overtuigen van het feit dat de Joden uit Ethiopië niet gezien en behandeld moeten worden als arme en zielige mensen. Integendeel, het zijn geloofsgenoten die bereid waren offers te brengen om naar het beloofde land van God te emigreren.

Door Philip van den Berg

Het is Shmuel Yilma streven om een einde te maken aan de discriminatie van de Ethiopische Joden door de Israëlieten. Hij verlangt ernaar om hen te informeren of de werkelijke gang van zaken binnen de Beta Israel-gemeenschap. Beta-Israel is de officiële naam van de Joodse gemeenschap van Ethiopië. De betekenis hiervan luidt: ‘huis van Israeel. Volgens de overlevering vond de Joodse Ethiopische gemeenschap haar oorsprong in de vierde eeuw na Christus. Toentertijd, zo zegt de overlevering, weigerde de Joodse gemeenschap zich te bekeren tot het christendom.

Zielepoten

Daarbij merkt Shmuel Yilmaz ook op dat de Israeli’s helaas sterk de neiging hebben om ons, de Ethiopische immigranten, te behandelen als een verdwaalde groep achterlijke mensen die zelf niets kunnen. Ook zouden wij niet hebben met het Joods verlangen, het zionisme. Het is mijn verlangen om dit te veranderen en de Israëlieten te laten zien dat wij juist helden zijn die trouw zijn gebleven aan onze Joodse identiteit, ondanks allerlei ellende.

 

Hartsverlangen

Hijzelf is in het beloofde land actief als sociaal ondernemer en richtte onlangs ook het Yerusalem Forum op. Daarop vind je het minder bekende verhaal van de Beta Israel-gemeenschap, hun toewijding aan hun geloof en hun bereidheid en inzet om risico’s te nemen, vaak ten koste van hun persoonlijk algemeen welzijn, om hun doel te bereiken. Op desbetreffend forum krijgt de lezer een helder en bovenal een scherp kritisch beeld met betrekking tot de huidige kijk op de Jood uit Ethiopië. Het huidige beeld is als de Ethiopische gemeenschap, ‘huis van God’, bewust de oude gewoonten in stand houdt, maar ook veel steun vanuit de overheid nodige heeft. Waarom? Eenvoudigweg omdat wij gezien en bestempeld worden als mensen van eenvoudige komaf. Wij zouden moeite hebben om uit de sfeer van armoede te komen en veel moeite hebben om onze plaats in te nemen binnen de Israelische samenleving.

 

 

Onmacht en verdriet

Natuurlijk is er binnen de Beta Israel-gemeenschap veel onvrede en ongenoegen. Er leeft onder de mensen veel boosheid, frustratie en onmacht. Dit geldt in het bijzonder voor de jongere generatie die in het land Israël zijn geboren en zichzelf telkens dienen te bewijzen, want zij zouden nog niet ‘Israelisch’ genoeg zijn in de ogen van vele landgenoten. Shmuel Yilma beschrijft deze situatie met veel emotie en pijn in zijn stem en hart. Want wat moeten wij nog meer doen om onszelf te bewijzen? Waarom openen jullie je hart niet voor de Joodse gemeenschap uit Ethiopie?

Leeuwenhart?

Hoewel de inburgeringsprogramma’s, promoties en vele pogingen om de situatie te verbeteren is het effect helaas minimaal. Juist omdat het zionistische ethos, dat de meeste immigranten om de een of andere reden kenmerkt, wordt niet genoemd met betrekking tot  Ethiopische immigranten geeft Yilma bedroefd aan. Meer hierover in het tweede artikel!