Wijzigingen in de Wet op Terugkeer?

Jan 3, 2023 | Nieuws

De afgelopen periode is, zowel in Israël als daarbuiten, stevig gediscussieerd over de Wet op Terugkeer en de mogelijke aanpassingen. Dit thema was ook een heet hangijzer tijdens de verkiezingen in Israël en tijdens de coalitiebesprekingen tussen de huidige regeringspartijen. Aanleiding hiertoe is mede dat een groot aantal van de huidige olim, die het afgelopen jaar Israël zijn binnengekomen, volgens de Joodse wet, geen Jood zijn. Toch konden zij hun aliyah maken naar het beloofde land van God. De regering wil daarom de Wet op Terugkeer inhoudelijk aanpassen, zonder het toepassen van een wetswijziging.

Kleinkindclausule

Centraal in het voorstel van de huidige regering onder leiding van Netanyahu gaat over het ‘kleinkindclausule’. De huidige minister van Aliyah en Integratie, Ofir Sofer, gaf dit onlangs aan in een gesprek met de media. Zelf verwacht hij dat het aanpassen hiervan niet al te grote problemen oplevert, omdat tijdens besprekingen om te komen tot een coalitie hierover uitgebreid is gesproken, zowel intern als tussen de partijen onderling.

 

 

 

Halacha

Verder zegt de minister hierover dat het aantal nieuwelingen sterk zal dalen. Hij maakt dit duidelijk door te benadrukken dat zo’n 70% van de olim zowel uit Rusland als Oekraïne niet Joods zijn volgens de Halacha. Hij benadrukt ook dat het ministerie van Binnenlandse Zaken hen grotendeels niet bestempeld als Joden. Want hoe je het wendt of keert, het gaat hier om een aanzienlijk percentage, zo’n twee derde deel van alle olim in het afgelopen jaar. Cijfermatig betekent dit dat zo’n 40.000 mensen geen beroep konden doen op de Wet op Terugkeer.

 

Een Joodse staat

De minister van Binnenlandse Zaken, Arye Deri, zei hier onlangs het volgende over: ‘We hebben één land in de wereld dat we als Joods zullen behouden en het behoud van Israël als een Joodse staat is volgens hem ‘geen gemakkelijke taak’, waarbij kwesties als ‘de kleinkindclausule’ helaas het Joodse karakter van Israël kunnen beïnvloeden. Daarentegen ziet de minister het juist als zijn taak om Israël als Joods land te behouden.