Waarom Israël

De Profetische terugkeer naar Israël

Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen dat er over de hele wereld nog steeds veel Joodse mensen in onmenselijke situaties verkeren en gediscrimineerd worden om hun Joodse achtergrond en cultuur.

De realiteit is dat zelfs na de val van het communisme meer dan twee decennia geleden, veel Joden in de voormalige Sovjet Unie, maar ook in Centraal en Midden Amerika nog altijd in omstandigheden leven die er voor zorgen dat ze niet in de vrijheid kunnen leven die hen toekomt.

God vind Israël belangrijk

In de Bijbel staan meer dan 300 profetieën die spreken over de Joden die terug keren naar hun Bijbelse thuisland. En de Bijbel doet een beroep op de niet-Joden om hen daarbij te helpen. Het herstellen van Israël is niet ons idee, maar Gods idee. Wij zijn slechts een organisatie die Hij gebruikt om Zijn belofte te vervullen.

Het goede nieuws is dat het niet onmogelijk is om een Joods gezin te helpen terug te keren naar het Bijbelse thuisland.

Al sinds 1995 heeft Ezra International duizenden Joodse gezinnen geholpen vanuit de Sovjet Unie en Centraal en Midden Amerika. En nog vele duizenden bereiden zich er op voor om de terugkeer te maken naar Israël.

Hoe kan jij helpen?

Al voor een kleine bijdrage kun je een Joods persoon of gezin helpen terug keren naar Israël. Jij kan op deze manier ook deel uitmaken van deze bijzondere gebeurtenis. De Heer zei dat Hij erkend zou worden door Joden zowel als door alle volken van de wereld bij het terug brengen van het Joodse volk naar hun Bijbelse thuisland (Ezechiël 36:28,36). Met jouw donatie kunnen wij dat waar maken.

En Israël zal beseffen dat Ik, de Heer, hun God ben. Want eerst heb Ik hen wel weggejaagd naar andere volken, maar daarna zal Ik hen weer verzamelen en terugbrengen naar hun eigen land. Ik zal niemand achterlaten.

Ezechiël 39:28