Viktor vertelt: ‘God riep mij en veranderde mij!’

Jun 16, 2022 | Nieuws

Een persoonlijk verhaal van de Rus Viktor, die door God in z’n nekvel werd gegrepen en hij getuigt van de bijzondere wijze waarop God met hem aan de slag gaat in zijn leven. Het doel van Gods plan en Zijn werk in het leven van Viktor leest u in onderstaand verhaal. Dit verhaal is een beknopte samenvatting van zijn levensloop, die eerder in het Engels verscheen in de jubileumuitgave van Ezra-International van 2021.

 

God grijpt in

Viktor zat altijd in de problemen en meestal werden deze door hemzelf gecreëerd. Als kind werd hij al eens voor een week van school gestuurd, omdat hij een joodse jongen op school in elkaar sloeg. Op latere leeftijd was Viktor iemand met veel bravoure en stond hij bekend als een professionele leugenaar. De stad Kiev was zijn thuisbasis en waar hij altijd wel weer geld van iemand wist af te troggelen door het afsteken van een mooi, bijzonder of triest verhaal. 

Toch op een dag, ergens eind 1993, bekeerde Viktor zich tot God en riep hij naar Hem uit: ‘Ik ben van U, doet U wat U met mij wilt doen!’ Een radicale bekering van 180 graden vond plaats in zijn leven. Hij was op zoek naar werk toen niet veel later een team van Ebenezer Noodfonds, een Aliyah-organisatie, sprak in zijn kerk. Het verhaal van deze organisatie raakte zijn hart en opende zijn ogen. Omdat het team op zoek was naar vrijwilligers, meldde Viktor zich bij het Ebenezer Noodfonds aan.

 

Gods roeping

In 1995 vertrok Viktor naar de havenstad Odessa als vrijwilliger. Het klikte goed en alles verliep naar volle tevredenheid bij beide partijen. Al snel kwam hij in dienst van de Aliyah-organisatie. In deze periode, tijdens een onderlinge bijeenkomst van gebed, lofprijs en dank, sprak iemand bijzondere woorden over Viktor uit. Dit raakte zijn hart en Viktor wist en realiseerde zich dat God een roeping voor hem had in het werk voor Zijn volk.

Terug in Kiev groeide bij Viktor het besef en realiseerde hij zich dat de Eliyah-organisatie zich diende te laten registeren als een internationaal humanitaire organisatie. De reden was dat het hem duidelijk werd dat veel Oekraïense Joden niet beschikten over de financiële mogelijkheden om af te reizen naar hun land Israël. Er waren schulden en allerlei andere complexe zaken liepen door elkaar heen en waren nauw aan elkaar verbonden. Hierdoor ging Viktor, met enkele andere geloofsgenoten en leden van zijn gemeente, deze mensen helpen in hun verlangen om terug te keren naar het beloofde land.

 

De liefdevolle genade van God

Ook door het bijbels onderwijs over het volk van God en Zijn beloften groeide binnen het Lichaam van Christus, zowel het verlangen als de visie, om zich in te zetten voor het Joodse volk. Hierdoor groeide het aantal vrijwilligers, onder leiding van Viktor, dat zich wilde inzetten voor de Aliyah-organisatie en leek het alsof de cirkel rond was.

Ook kwam Viktor door zijn werkzaamheden in contact met Lena, een zielsverwant en de vrouw met wie Viktor later zou gaan trouwen. Niet veel later kwam hij in Kiev ook een Joodse man tegen die hij herkende als het joodse jongetje van vroeger op school en die hij in elkaar had geslagen. Hij stapte op deze man af, vertelde over de gebeurtenis, betuigde zijn spijt en vroeg aan deze Joodse man om vergeving. Hoewel de man zich het voorval niet meer kon herinneren, accepteerde hij het excuus van Viktor.

Deze houding en hartgesteldheid zegt veel over wie Viktor is als christen, directeur en vertegenwoordiger van de Aliyah-organisatie in de verschillende landen van de voormalige Sovjetrepubliek.