UNRWA-docenten roepen op Joden om te brengen

Jul 12, 2022 | Nieuws

 

De VN-Watch roept daarentegen op om de zes leraren te ontslaan, die hun leerlingen aanmoedigen om Joden de dood in te jagen. Deze personen waren door hun werk-gever, het UNRWA, met administratief verlof weggestuurd. Een bizarre en verkeerde gang van zaken gezien de publiekelijke en weerzinwekkende oproepen door deze zes docenten. Een werkwijze die leidt tot allerlei vragen bij vele (non-profit) organisaties.

Door Philip van den Berg

 

De huidige gang van zaken kwam aan het licht nadat door het werk van de VN-Watch. Hierover merkt de uitvoerend directeur Hillel Neuer op: ‘Leraren die oproepen om Joden te vermoorden, moeten voor het leven worden uitgesloten van het klaslokaal.’ Ook geeft hij aan dat een administratieve sanctie een totaal verkeerd signaal afgeeft, zowel intern als naar de gehele buitenwereld. De VN-Watch is een onafhankelijke organisatie, die gelieerd is aan overheid, en heeft haar hoofdkantoor in Geneve. 

Afbeelding: Hillel Neuer

Verder is zo’n lichte berisping voor de zes leraren, vanuit het UNRWA, een non-profit organisatie onder de naam United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, opgericht ten behoeve van de Palestijnse vluchtelingen, een veel te makkelijke ‘oplossing’. De negatieve onderliggende hartgesteldheid en antisemitische houding blijft hierdoor voortbestaan. Een dergelijke werkwijze lost geen enkel probleem op. Integendeel, het onderzoek richting het UNRWA bracht aan het licht dat onder het docentenkorps velen van hen geen enkel probleem heeft met het verspreiden van antisemitische leerstof, het verheerlijken van terreuraanslagen tegen Joden en de moderne Westerse wereld en zelfs Hitler prijzen voor de Shoah. In ieder geval is het de VN-Watch duidelijk geworden dat zij als organisatie totaal niet transparant wil zijn in haar doen en laten. Dit blijkt onder meer uit het feit dat ze weigert om enig inzicht en duidelijkheid te verschaffen wie de desbetreffende leraren zijn die zich zo kwaadwillend en negatief hebben uitgelaten over de Joden en de staat Israël. 

Zoals verwacht, riep de schorsing van de zes docenten felle en agressieve reacties op bij verscheidene Palestijnse groeperingen. Zij spraken juist hun waardering uit voor de boodschap en werkwijze van deze Palestijnse ‘helden’. Het is zelfs zo dat het Gemengd Comité voor Palestijnse vluchtelingen het UNRWA aanmoedigde om de administratieve schorsing op te heffen, niet te reageren op de bevindingen en voorstellen van de VN-Watch en om hun oren niet te laten hangen naar de diplomatiek druk vanuit Israël en de VS. Kortom, het is nog onduidelijk in hoeverre het UNRWA zal luisteren en handelen naar het advies van Hillel Neuer, directeur van VN-Watch.