Justitiele hervormingen (tijjdelijk) opgeschort door premier Netanyahu

Mar 30, 2023 | Nieuws

Gisteren hield premier Netanyahu een toespraak over de justitiële hervormingen die zijn regering zal doorvoeren. Echter, gezien de zeer grote onrust en het protest in Israël in de afgelopen weken tussen voor- en tegenstanders van dit wetsvoorstel, besloten Netanyahu om het voorstel op te schorten. Nadat opnieuw protesten werden gehouden in heel Israël, riep president Herzog de regering op om hun huidige voorstel inzake het Hooggerechtshof te bevriezen. Echter, dit is zeer belangrijk binnen de coalitie van de Israëlische premier, zeker bij de rechts-religieuze coalitiepartners. Niets geeft de partijleiders van deze partijen aan, zoals Smotrich en Ben-Gvir, dat zij zelf aanwezig zullen zijn bij mogelijke protesten van hun eigen aanhangers. 

Burgeroorlog?

Deze bijzondere stap van Netanyahu maakt duidelijk dat hijzelf op dit moment het risico niet wil nemen dat het land verder gaat in chaos en sociaal-maatschappelijk wanorde vervalt. Gezien het brede verzet onder alle lagen van de bevolking, zelfs binnen de IDF, tegen het wetsvoorstel zal de premier de zeer gespannen situatie laten afkoelen. Vervolgens zal Netanyahu de dialoog aangaan over de verschillende wetsvoorstellen en hervormingen die als een rode lap fungeerde binnen de samenleving en onder haar bevolking.
Handje klap
Om iedereen binnenboord te houden, binnen de coalitie, werd er stevig onderhandeld en verschillende toezeggingen en verklaring, inclusief de overdracht van de Nationale Garde van Israël van het ministerie van Defensie naar het ministerie van Nationale Veiligheid onder leiding van Ben-Gvir. Uit alles blijkt dat het kabinet, onder leiding van premier Netanyahu, druk bezig is om een ​​pauze te creëren, zodat alle partijen tot roest en bezinning kunnen komen. Ook het komend politieke reces (2 tot 30 april) speelt een verwarde rol. Waarom? Tijdens deze periode inventariseert het kabinet waar zij staat en wat de maatschappelijke en politieke (on)mogelijkheden zijn.Tevens kunnen alle betrokkenen en partijen in het land tot rust komen na een zeer instabiele en onrustige periode. Natuurlijk spelen de vroege feestdagen op de achtergrond, zoals de Sedaravond en het Pesachfeest, ook een belangrijke rol om tot een onwaarschijnlijke beslissing te komen. Willen, het bewust creëren van een periode om af te koelen en (geestelijk) tot roest en bezinning om te komen, is nooit verkeerd.

Tijdelijk

waardoor de premier ook duidelijk is dat de tijdelijke opschorting niet betekent dat het wetsvoorstel in de prullenbak verdwijnt, integendeel. Als het alleen maar om ervoor te zorgen dat de politieke leiders van enkele coalitiepartijen niet uit de regering zullen stappen. Niet voor niets akte Netanyahu de volgende uitspraak: ‘ de regering zal hoe dan ook de hervormingen doorvoeren die de verloren oplossing tussen de [regerings]afdelingen zal herstellen, waardoor de individuele rechten niet alleen worden beschermd, maar zelfs worden versterkt! ‘ 
 
  
  

 

 

Een gevaar

Ook leverde de premier kritiek op een extreme groep tegenstanders binnen de anti-hervormingskamp door hen te vergelijken met een moeder die bereid is haar eigen soort op te bieden om haar eigen gelijk te behalen, waarna Netanyahu verwees naar het bijbelse verhaal van Salomo. Hij verwees vergelijkbaar met een groep mensen die zich verdiept hebben in de veiligheid en bescherming van het land. Hij zegt hierover: ‘ weigering om in te zetten voor reservedienst betekent “het einde van ons land”, en degenen die dit steunen, of die verandert tot anarchie en geweld, zijn bereid het land uit elkaar te scheuren.‘ 
  

Waardering en respect

Verder bedankte de premier het pro-hervormingskamp voor het bijwonen van een grote bijeenkomst buiten de Knesset voor hun inzet en steun. gelijktijdig riep hij beide groepen op, zowel de hervormingsgezinden als de tegenstanders die leiden dat ze blijven handelen en zich niet laten leiden door mogelijke provocaties en geweld.

Verstandig

Het besluit van het kabinet en de toespraak van premier Netanyahu kon rekenen op de steun van de president van Israël, Isaac Herzog. Hij gaf aan: ‘ Dit is hét moment om een ​​eerlijk, serieus en verantwoordelijk gesprek te beginnen dat [spanningen] snel zal beginnen en het vuur zal laten zakken.’  Verder zei de Herzog hierover: ‘ Ter wille van onze eenheid en voor de toekomst van onze kinderen moeten we hier en nu beginnen met praten.’