Geen wervingsacties voor Aliyah in Wit-Rusland?

Feb 7, 2023 | Algemeen, Nieuws

De onlangs geïnstalleerde regering onder leiding van de nieuwe premier Netanyahu neemt de huidige Wet op Terugkeer onder de loep. Dit plan roep de nodige aversie op in de Israëlische samenleving. De huidige minister van Diaspora, Amichai Chikli, zegt hierover dat een verandering van deze wet niet opeens ingevoerd wordt. Hij maakt duidelijk dat het hij en het kabinet dit zorgvuldig, serieus en wijs hiermee omgaan. Ook omdat de essentie van de Wet op Terugkeer het fundament blijft van het nationaal bestaan van het land Israël. 

Halacha

Onder de Israëlieten leeft al langer angst en onvrede over de discussies ten aanzien van de zogenaamde ‘kleinkindclausule’, zoals vermeld staat in de Wet op Terugkeer. Eerder onderzoek wees uit dat maar een klein percentage van de nieuwkomers volgens de Halacha van Joods komaf zijn.

 

Israel American Council

Bij de coalitiebesprekingen zijn de betrokken politieke partijen akkoord gegaan om dit aspect nader te onderzoeken en, indien noodzakelijk,  aan te passen. Echter, een deel van de bevolking vreest voor een drastische en plotselinge wijziging van desbetreffende wet. Echter, Amichai Chikli, die als minister van Diaspora hierbij betrokken is, gaf op een conferentie van de Israel American Counsil (IAC), deze vond plaats in Austin (Texas), dat de regering niet zomaar een streep zet door desbetreffende wetgeving. Zoals eerder is aangegeven zal een commissie deze complexe en gevoelige materie nader bestuderen, bespreken en mogelijk met enkele voorstellen komen.

 

Een veilige haven?

Tijdens zijn interview op de IAC-conferentie in Austin gaf minister Chikli ook aan dat niemand de Wet op Terugkeer annuleren. Deze is fundamenteel voor de staat Israël. Wij zullen altijd een veilige haven zijn voor elke Jood, overal op aarde. En wij zetten ons in voor alle Joden in diaspora.

Luisteren

De minister is zich duidelijk bewust van de angst die de berichten over de geopperde hervormingen, in relatie tot de Wet op Terugkeer en de ‘kleinkindclausule’, onder de Joden verspreidt over de wereld. Dit geldt ook voor veel Amerikaanse Joden. Chikli zei tijdens het congres in Texas hierover tegen de aanwezigen: ‘Wij luisteren en ik heb urenlang geluisterd naar wat de Joodse leiders mij te zeggen hadden … … … We luisteren naar kritische opmerkingen, naar hun suggesties en hun zorgen.

Plan van aanpak

Zelf vermoedt de minister van Diasporazaken dat de commissie met zinvolle suggesties komt hoe we deze serieuze uitdaging het beste kunnen aanpakken. Hij gaf ook nog aan dat hij weet, naar aanleiding van een gesprek met premier Netanyahu en president Herzog, niet opeens plotseling de Wet op Terugkeer vervalt. Wel benadrukt hij alsnog dat in de jaren negentig van de vorige eeuw 93% van hen joods was. Maar dat dit nog maar geldt voor 28% in 2020 van de olim uit de landen in de voormalige Sovjet-Unie.