Financieel

ANBI Status – Jaarrekeningen

 

De stichting Ezra Nederland heeft de ANBI-status en u kunt uw gift aftrekken van de belastingen.

Hieronder vindt u de jaarverslagen:

Balans V&W 2020 EZRA NL