Een zeer sterke stijging van het aantal nieuwkomers uit de voormalige Sovjet-Unie

Mar 7, 2023 | Algemeen, Nieuws

Tijdens de eerste twee maanden van het nieuwe jaar, januari en februari, is het aantal olim meer dan 400% gestegen. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de nieuwkomers uit de voormalige Sovjet-Unie. Het aantal nieuwkomers vanuit West-Europa en de VS dat zich vestigt in het beloofde land laat echter een neergaande lijn zien.
 
 
 
Het hoogste percentage is afkomstig uit Rusland zelf, want meer dan 11.000 Joden uit het land van Poetin vestigden zich definitief in het beloofde land van Abraham, Izaak en Jakob.
Ook uit andere landen van de voormalige Sovjet-Unie is een sterke stijging zichtbaar., waaronder Wit-Rusland. Vorig jaar kwamen zo’n 170 aliyah-gangers vanuit Wit-Rusland naar Israël.
Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar is aantal al meer dan verdubbeld naar bijna 400 nieuwkomers. Hetzelfde geldt ook voor Oekraïne,  met de kanttekening dat dit percentage een stuk lager ligt in vergelijking met vorig jaar. Maar dan nog is er een stijging zichtbaar van enkele tientallen procenten. Ter verduidelijking, het totale aantal Joodse nieuwkomers dat de afgelopen twee maanden arriveerden in het beloofde land ligt rond de 12.500. Ook dit is weer een stijging in vergelijking met de aantallen en percentage van het jaar 2022.
 

 

  

 

Andere werelddelen

Toch merkt het Joods Agentschap op dat de olim vooral afkomstig zijn uit de nieuwe land van het voormalige Sovjet-Rijk, want met betrekking tot het aantal nieuwkomers dat zich vestigt in het land Israël vanuit West-Europa en Amerika is al jaren een neergaande lijn zichtbaar. Dit geldt ook voor landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Uit al deze werelddelen is een daling zichtbaar van bijna 40% in vergelijking met de voorliggende periode. Gemiddeld ligt het aantal olim uit deze gebieden tegen de vijfhonderd personen, maar dat aantal ligt ieder jaar steeds lager. Binnen Europa is deze ontwikkeling vooral zichtbaar in de landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk , maar geldt ook voor de VS. Eenzelfde ontwikkeling geldt ook voor Midden- en Zuid-Amerika, zij het in iets mindere mate.
 

Onbekend?

De redenen voor dit onderscheid tussen de Joden wereldwijd vindt het Joods Agentschap lastig te duiden. Een reden kan zijn de zeer hoge kosten voor levensonderhoud, het minimale aanbod van ruime woningen en/of de groeiende onrust binnen de Israëlische samenleving.