Uw hulp wordt dringend gevraagd voor de Joden in Oekraïne!

Een dringend verzoek om hulp!

Als gevolg van recente ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne willen veel (van de ruim 200.000) Joden uit de Oekraïne het land ontvluchten en in Israel een veilig heen komen zoeken. Ezra Nederland en Pillar of Fire helpen de Joden in een groter samenwerkingsverband bij de evacuatie uit Oekraïne. Nu het luchtruim gesloten is, wordt naar alternatieven gezocht: evacuatie via de buurlanden.

Met uw steun kunnen grote aantallen vluchtelingen straks worden opgevangen in Israël. Israel Relief Aid, een andere hulporganisatie en zusterorganisatie van Pillar of Fire, heeft in de afgelopen jaren de Joden in Oekraïne en Israel met talloze containers aan hulpgoederen ondersteund en doet dat nog steeds.

Wij helpen met onze zusterorganisaties dus daadwerkelijk in beide landen, maar ook u kunt helpen.

  • Bid voor de mensen in Oekraïne. Bid voor rust, wijsheid en inzicht om goed te handelen in deze crisis.
  • Bid voor onze oudste broer in Oekraïne. Velen zijn in paniek en weten niet waar ze heen kunnen. Bid met name voor de Joodse ouderen en Holocaust-overlevenden in de regio nu alle trauma’s van de Tweede Wereldoorlog weer naar boven komen.
  • Bid voor het Joods Agentschap en de Israëlische ambassade, voor een goede coördinatie van noodhulp en evacuatie.
  • Dank onze Hemelse Vader in de rotsvaste wetenschap dat bij Hem niets uit de hand loopt.

Mogen wij een beroep doen op uw financiële steun?

Speciaal voor deze situatie vragen wij uw financiële steun. De afgelopen weken zijn we geconfronteerd met een grote stijging van hulpaanvragen. U zult begrijpen dat de huidige situatie in Oekraïne het aantal hulpaanvragen explosief doet toenemen.

Wij hebben daarvoor uw hulp hard nodig. Het is één van de bekendste Bijbelteksten als het over Israël gaat: wie jou (Abraham en zijn nageslacht) zegent zal Ik zegenen.

Op grond van het bovenstaand doen wij een dringend beroep op u, om in deze noodsituatie onze werkzaamheden ruimhartig te steunen.

U kunt dat doen door online te doneren. Om digitaal te geven klikt u hier. Maakt u het liever zelf over klik dan op de groene ‘Geven’ button bovenaan deze pagina. Vermeld bij uw donatie: Projectondersteuning Alijah.

Ezra Nederland en Stichting Pillar of Fire zijn door de fiscus erkende ANBI. Uw giften zijn van de belasting aftrekbaar.

Alvast erg bedankt voor uw gebed en financiële steun!